IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA

 Lucerna nekrenine posluje i u području izrade energetskog certifikata. Zajedno sa svojim poslovnim partnerima nudi uslugu izrade energetskog certifikata za sve stambene i poslovne prostore svih vrsta.
Uslugu izrade energetskog certifikata, Lucerna nekretnine obavlja putem svojih ovlaštenih te iskusnih poslovnih partnera u kratkom roku.