ODVJETNIČKE USLUGE

U sklopu usluga koje nudi Lucerna nekrentine također se istiće priprema i sastav predugovora i kupoprodajnih ugovora od strane stručnog i ovlaštenog odvjetničkog ureda.