POSREDOVANJE PRI ZAKUPU SVIH VRSTA POSLOVNIH PROSTORA

Lucerna nekrentine u svoju djelatnost ubraja i posredovanje pri zakupu poslovnih prostora. Vršimo uslugu posredovanja pri zakupu poslovnih prostora te ostalih vrsta prostora na području Varaždinske županije, Međimurske županije, Krapinsko-Zagorske županije, Zagrebačke županije, grada Zagreba a i šire. Također vršimo uslugu posredovanja pri zakupu svih vrsta poslovih prostora na području mora te cijele Republike Hrvatske.